top of page

Om Egge Velforening

Egge har en velforening som forsøker å holde liv i forsamlingslokalet i bygda, Folkvang.

Driften handler dels om å skape ulike arrangementer, og dels om utleie av lokalet.

Historie

Folkvang ble første gang reist etter initiativ fra Lier totalafholdsforening og ble innviet 28. Januar 1906.

I Mars 1966 ble Egge Vel stiftet. Med en innsamling i kretsen og et lån fra Lier Sparebank kjøpte vel foreningen Folkvang med overdragelse den 16. Juli 1966.

Anders Eriksrud var valgt som velforeningens første formann. Med ham som drivkraft i byggekommiteen satte medlemene i gang en storstilt dugnadsinnsats. I 1970 kunne huset gjenåpnes, kretsen hadde fått et moderne forsamlingshus.

Støtt oss -bli medlem!

Egge vel er avhengige av støtte fra medlemmer. Driften skjer 100 % på frivillig basis og det er viktig at lokalbefolkningen støtter opp om vellet for å bevare tilbudet.BLI MEDLEM!  

HUSSTAND:       360,- per år.

ENSLIGE:           240,- per år.

PENSJONISTER: 120,- per år.

Kontonummer: 2260.20.05074 (husk å oppgi navn!)

eller betal med VIPPS!
Søk på Egge Velforening - eller vårt Vipps nummer: 10285

 

Om Egge Vel

Egge velforening drives av frivillige som arbeider for å bevare Folkvang som et aktivt forsamlingspunkt i bygda. Styret forvalter eiendom og bygg, vedlikehold og ikke minst utleie av lokalet.

Egge Velforening er avhengige av støtte fra lokalbefolkningen for å kunne holde tilbudet ved like. 


 

Grasrotandelen,

Norsk Tipping

Støtt Egge Vel ved å legge oss til som din grasrot mottaker hos Norsk Tipping.

Oppgi vårt organisasjonsnummer neste gang du tipper (991032029) eller send "grasrotandelen 991032029" TIL 2020 (Tjenesten er gratis).

bottom of page